Instytut Ekspertyz

Ekonomicznych i Finansowych

w Łodzi

Wydajemy opinie w najtrudniejszych sprawach związanych z przestępczością gospodarczą, wyróżniających się znacznym stopniem złożoności, dużą wartością szkody, poważnymi skutkami społecznymi lub precedensowym charakterem.

Idea naszego Instytutu

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi jest jednostką budżetową prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych oraz cyberprzestępczości gospodarczej.

W powyższym zakresie Instytut opracowuje ekspertyzy i wydaje opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie ekonomii i finansów.

Skip to content