Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

* Źródło zdjęcia

Idea
Naszego
Instytutu

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi jest jednostką budżetową prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych oraz cyberprzestępczości gospodarczej.

W powyższym zakresie Instytut opracowuje ekspertyzy i wydaje opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 10 maja 2019 r.

Oświadczenie

Oświadczenie IEEF w Łodzi w sprawie informacji o przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli